ECODESIGN online PILOT

Minimalizuj transport w celu dystrybucji wyrobu

Sposób opakowywania i transportowania wyrobu to krytyczne czynniki wpływające na całkowitą środowiskową ocenę dystrybucji wyrobu. Z tego powodu należy postarać się m.in. o zmniejszenie pokonywanych dystansów przewozu. Jednym z podejść do tego problemu jest optymalizacja ilości ładunków oraz operacji przewozu wykorzystując różne koncepcje logistyczne (ekologistyka).


Wykorzystuj mniej szkodliwe środki transportu w celu dystrybucji wyrobu

Wybór odpowiedniego środka transportu, poza skracaniem całkowitych dystansów przewozu, może się przyczynić do znacznego zmniejsza negatywnego wpływu dystrybucji wyrobu na środowisko. Z lokalnie dostępnych środków transportu należy wybrać ten, który jest najmniej szkodliwy dla środowiska. Zamiana np.: transportu drogowego na kolejowy, może w drastyczny sposób zmniejszyć szkody wyrządzane środowisku.


Zapobiegaj uszkodzeniom wyrobów w czasie transportu

Aby zapobiec uszkodzeniom wyrobów w czasie transportu, powinno sie je zabezpieczyć w odpowiedni sposób (np.: unieruchamiając ruchome części wyrobu) i przez to zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich uszkodzeń.


Stosuj opakowania, dzięki którym można ustawiać wyroby “jeden na drugim”

Opakowania o specjalnej konstrukcji, dzięki której istnieje możliwość ustawiania wyrobów “jeden na drugim”, pozwalają na zmniejszeniu rozmiaru ładunków transportowych (większa ilość wyrobów w jednym ładunku). Dzięki takiemu działaniu zmniejszeniu ulega całkowita ilość zasobów zużywanych na transport.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN