ECODESIGN online PILOT

Stwórz wyrób który będzie maksymalnie wykorzystywany przez użytkownika

Wyroby, które po wyprodukowaniu nie są użytkowane, nie są przyjazne dla środowiska (nawet jeśli ich proces produkcyjny byłby jak najbardziej ekologiczny). Zasoby i energia bezpowrotnie zostały zużyte na wyprodukowanie i transport. Przez wzgląd na efektywne wykorzystanie zasobów, EKOPROJEKTOWANIE powinno zawsze mieć na uwadze realny popyt na dany wyrób. Dobrym przykładem (choć mało realnym) efektywnego wykorzystania zasobów mogłoby być współużytkowanie samochodu przez 10-15 osób.


Projektuj wyroby łatwe w obsłudze

Jeśli zapewnienie funkcjonalności jest głównym zadaniem w projektowaniu wyrobów, zawsze należy brać pod uwagę takie zagadnienia jak sposób i częstotliwość użytkowania oraz łatwość obsługi. Użytkowanie o odpowiedniej częstotliwości to podstawowy warunek dla uzyskania korzyści z wyprodukowania wyrobu oraz z zasobów zużytych dla jego wytworzenia. Z tej przyczyny obsługa wyrobu powinna być intuicyjna a sam wyrób powinien jasno ukazywać swoje potencjalne funkcje oraz sposób działania.


Zadbaj o ergonomiczną obsługę urządzenia (relacje człowiek-maszyna)

Także ergonomia ma wpływ na ogół zasobów zużytych do wytworzenia danego produktu. Ogólna jakość środowiskowa wyrobu zależy od jego faktycznego wykorzystania na etapie użytkowania. Jeżeli zaprojektowany wyrób nie będzie ergonomiczny, to użytkownik przestanie z niego korzystać i/lub pozbędzie się go zanim upłynie założony czas jego użytkowania.


Projektuj wyrób z możliwością przystosowania go dla różnych użytkowników

Poszczególne wyroby są zazwyczaj produkowane dla różnych użytkowników i różnych warunków użytkowania. Aby dany wyrób mógł być wykorzystywany mimo takich zróżnicowań, musi być w dużej mierze adaptowalny (np.: posiadać regulację wysokości odpowiednich elementów, etc...). Możliwość dopasowania wyrobu w połączeniu z ergonomią sprawią, że użytkownicy będą z przyjemnością korzystać z wyrobu przez długi czas.


Minimalizuj przestrzeń niezbędną do przechowywania wyrobu

Duża część produktów jest użytkowana okazjonalnie, w sytuacjach wyjątkowych. Dlatego ważne jest, aby przestrzeń wymagana do ich przechowywania była jak najmniejsza (nie tylko z przyczyn środowiskowych), w innym przypadku będą blokowały cenną powierzchnię użytkową pomieszczeń. Istnieją różne podejścia do oszczędności przestrzeni, niektóre z nich przewidują stosowanie elementów składanych lub dających się układać „jeden na drugim”. Innym pomysłem dotyczącym oszczędności przestrzeni może być umieszczanie wyrobów w pomieszczeniach w których będą wykorzystywane przez kilku uzytkowników (np.: użytkowanie pralki we wspólnej pralni).


Minimalizuj czas przygotowania wyrobu do użycia oraz czas czynności wymaganych po jego użyciu (czas przygotowawczo – zakończeniowy)

Minimalizacja czasu jest związana ze zmniejszeniem wkładu pracy w czynności przygotowawcze i zakończeniowe towarzyszące eksploatacji wyrobu. Są to takie czynności jak np. odpowiednie nastawienie wyrobu, czyszczenie, rozkładanie i składanie. Stopień skomplikowania i czasochłonności tych czynności ma istotny wpływ na częstość korzystania z wyrobu, i co za tym idzie, efektywne wykorzystanie zasobów zużytych do jego produkcji.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN