ECODESIGN online PILOT

Postaraj się o wysoką niezawodność wyrobu

Niezawodność można określić jako prawdopodobieństwo, że wyrób będzie spełniał swoje funkcje w określonych warunkach przez założony okres czasu bez występowania defektów. Zapewnienie wysokiej niezawodności wyrobów jest istotne nie tylko ze względów ekologicznych (dłuższe użytkowanie to oszczędność zasobów i redukcja odpadów), ale także ekonomicznych (zaufanie klienta). Z zagadnieniem ściśle powiązane jest stosowanie elementów zabezpieczających (np.: bezpieczników chroniących przed przeciążeniami). Narzędziem pomocnym przy ocenie i poprawie niezawodności wyrobów jest analiza FMEA ("Failure Mode and Effect Analysis").


Zapewnij wysoką jakość funkcjonowania wyrobu uwzględniając wpływ ewentualnych zakłóceń

Jakość funkcjonowania odnosi się do wzajemnego oddziaływania części i komponentów. Wysoka jakość funkcjonowania gwarantuje, że wyrób będzie spełniał swoje funkcje, nawet, gdy warunki użytkowania nie będą do tego optymalne. Jeśli użytkownik postrzega produkt jako dobrze funkcjonujący, wpływa to pozytywnie na jego opinie o producencie a także na przedłużony czas użytkowania (choć niekoniecznie musi być to czas identyczny z żywotnością wyrobu). Produkty codziennego użytku często stają się odpadami jeszcze przed końcem ich życia właśnie ze względu na niską jakość funkcjonowania.


Projektuj wyroby z możliwością ich rozbudowy lub modyfikacji

Ważnym działaniem dla zapewnienia dłuższego czasu użytkowania jest takie zaprojektowanie wyrobu, aby istniała możliwość jego rozbudowy lub modyfikacji w przyszłości. Jest to szczególnie ważne w tych branżach, gdzie postęp technologiczny jest szybki, więc wyrób w krótkim czasie może stać się przestarzały. Najczęściej jednak, nie cały produkt staje sie od razu przestarzały, ale tylko pewne jego części lub komponenty, dlatego dobrą praktyką jest projektowanie wyrobu o strukturze modułowej. Dzięki temu poszczególne elementy można wymieniać na odpowiednio nowsze i ulepszone, przez co całe urządzenie będzie dłużej użytkowane. Wdrażanie takich rozwiązań wymaga od projektantów często szerszego spojrzenia na cały problem. Przykładowo, karta graficzna ze zdjęcia obok umożliwia podłączanie i użytkowanie wiekowych monitorów pomimo nowych wymagań oprogramowania.


Projektuj wyrób z myślą o wielofunkcyjności

Produkty, które spełniają kilka funkcji, mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia ogólnego zużycia zasobów wynikającego z potrzeby wypełniania tych funkcji. Równocześnie trzeba uważać, aby wielofunkcyjność danego wyrobu nie wpływała negatywnie na jakość spełnianych funkcji. W tym kontekście zrozumiałe jest także projektowanie „zasobochłonnych” komponentów, jeśli są to komponenty o wielu możliwych zastosowaniach jak np.: jedna jednostka napędowa dla kilku różnych urządzeń (np.: urządzeń kuchennych lub ogrodniczych). Korzyści wynikające z takiego rozwiązania, w porównaniu do wariantu z osobnymi jednostkami napędowymi dla każdego urządzenia, wydają się oczywiste.


Projektuj wyroby o prostej zasadzie działania

Koncepcja prostej zasady działania ma zasadniczo na celu zmniejszenie ilości zużywanych zasobów poprzez łączenie funkcji poszczególnych części. Konsumpcja zasobów może być ograniczona dzięki realizacji takiej zasady działania, która wymaga mniejszej ilości elementów w wyrobie. Równie istotne, ze względu na oszczędność materiałów oraz skracanie czasu montażu i demontażu, jest zmniejszanie liczby części łączących.


Projektuj uwzględniając możliwość dokonywania regulacji i adaptacji wyrobu

Aby zachować wysoką jakość funkcjonowania wyrobów i komponentów, powinny być one tak zaprojektowane, aby możliwe było bezproblemowe kompensowanie zużywania się poszczególnych części. Jeśli budowa wyrobu uwzględniająca autoregulację elementów okaże się zbyt skomplikowana lub zbyt droga, należy umożliwić regulację ręczną, aby zmaksymalizować czas użytkowania wyrobu.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN