ECODESIGN online PILOT

Projektuj wyroby mające ponadczasowy wygląd (design)

Podobnie jak z żywotnością, ponadczasowy design jest jednym z warunków dla zagwarantowania należycie długiego czasu użytkowania wyrobu. Jeśli nie będzie to zrealizowane, wyrób (wraz z całym wkładem zasobów wykorzystanych do jego produkcji) może stać się przedwcześnie odpadem, bo będzie po prostu staromodny. Dobrze zaprojektowane, ponadczasowe wyroby zyskują z upływem czasu na wartości (zobacz przykład obok: krzesło firmy Thonet). Jeśli realizacja ponadczasowego wyglądu dla pewnej grupy produktów jest niemożliwa, można pomyśleć nad innym podejściem np.: tak zaprojektować zewnętrzną „skorupę” wyrobu, aby można było ją wymieniać wraz ze zmieniającymi się trendami.


Postaraj się o wysoką ocenę wyrobu przez użytkowników

Wysoka ocena wyrobu przez użytkownika jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na długi czas użytkowania. Wyroby, które dobrze się sprawdzają w użytkowaniu i są przez to doceniane, prędzej będą poddane ewentualnej naprawie niż wymianie na nowe. Docenienie wyrobów oznacza długi czas ich użytkowania i, w konsekwencji, minimalną konsumpcję zasobów.


Projektuj wyroby o długim czasie eksploatacji (o długiej żywotności)

Wyroby o długim czasie eksploatacji dają maksimum korzyści przy minimalnym wkładzie surowców i energii. Przykładem wyrobu o zwiększonym czasie eksploatacji jest żarówka energooszczędna, która wystarcza na 8-10 razy dłużej niż konwencjonalna. W tym przypadku zostało to zrealizowane poprzez wykorzystanie nowej technologii dla generowania światła oraz poprzez zastosowanie trwałych części o długiej żywotności.


Zadbaj o solidną konstrukcję wyrobu

Solidna konstrukcja, czyli zdolność do wytrzymania wysokich obciążeń, wpływa na długą żywotność wyrobu. Jest to istotny warunek dla efektywnego wykorzystania zasobów. Pod koniec cyklu życia wyrobu, solidna konstrukcja może zostać wykorzystana w nowych produktach (po renowacji). Wyrób posiadający solidną konstrukcję oraz długi czas eksploatacji poszczególnych części i całości, ogranicza zużycie zasobów poprzez umożliwienie ponownego wykorzystania odnowionych elementów.


Upewnij się, że powierzchnie wyrobu są przyjazne dla użytkownika

Wygląd i właściwości powierzchni mają duży wpływ na długość czasu użytkowania wyrobu, dlatego zewnętrzna powłoka i powierzchnie muszą być tak zaprojektowane aby były trwałe. Powierzchnie powinny być odporne na uderzenia i zadrapania oraz tolerować ślady użytkowania. Chodzi o to, że dobrze zaprojektowane powierzchnie mogą zyskiwać z czasem na jakości i elegancji (w wyniku użytkowania). Przykład: powierzchnie wykończone na wysoki połysk rzadko spełniają to kryterium.


Zapewnij odporność na korozję

Projektując produkt i jego części powinno się unikać powierzchni mogących ulec korozji lub zapewnić im wystarczającą ochronę. Korozja skraca czas użytkowania i uniemożliwia ewentualne wtórne wykorzystanie wyrobu i jego części, co jest sprzeczne z koncepcją wydajnego wykorzystywania zasobów. Dostępne w literaturze liczne wskazówki z zakresu projektowania i zabezpieczania elementów przed korozją zazwyczaj pozwalają na uniknięcie poważniejszych błędów.


Dopasowanie czasu życia (żywotności) poszczególnych elementów w wyrobie

Zastosowanie w wyrobie części o podobnych czasach ekslploatacji ma na celu uniknięcie sytuacji, w której wyrób po krótkim czasie użytkowania staje się bezużyteczny z powodu niewielkich defektów. Dlatego wszystkie części i komponenty wyrobu powinny być jednakowo trwałe. Niektóre z nich zawsze będą stanowiły słaby punkt, ale mimo tego nie powinny powodować przedwczesnego pozbywania się całego wyrobu.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN