ECODESIGN online PILOT

Dbanie o bezpieczne dla środowiska funkcjonowanie wyrobu

Ulepszanie <- D: wyroby generujące najwięcej wpływu na środowisko na etapie użytkowania <-

Minimalizuj ryzyko skażenia środowiska w przypadku błędów w funkcjonowaniu wyrobu na etapie użytkowania

Ogólna klasyfikacja różnych rodzajów bezpieczeństwa obejmuje m.in. bezpieczeństwo miejsca pracy, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, a także bezpieczeństwo środowiskowe (ochronę środowiska). Potencjalne zagrożenie dla środowiska wynikające z użytkowania wyrobu musi być przeanalizowane, oszacowane oraz powinno obejmować takie niecodzienne zdarzenia jak wypadki, różnego rodzaju incydenty, błędy w obsłudze, etc... Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka potencjalnych zagrożeń dla środowiska jest wyposażenie wyrobów w systemy zabezpieczające (np.: systemy wychwytujące wycieki).


Informuj o rodzaju i ilości niebezpiecznych substancji zawartych w wyrobie

Jeśli stosowanie substancji toksycznych w wyrobie jest nieuniknione, powinny być one jasno i czytelnie oznakowane. Taka informacja jest niezwykle istotna w razie wypadków, ale także z uwagi na utylizację i recykling,.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN