ECODESIGN online PILOT

Projektuj wyrób z myślą o łatwym czyszczeniu i/lub minimalizuj podatność na zabrudzenia

Produkty, które czyści się z trudem lub w ogóle nie dają się wyczyścić, stają się bardzo szybko odpadem – wraz ze wszystkimi zasobami zużytymi do ich wyprodukowania. Takie wyroby będą wymieniane na nowe nie ze względu na brak funkcjonalności, ale z powodu złego wyglądu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zaprojektowanie powierzchni wyrobu, które powinny być odporne na brud lub być łatwe w czyszczeniu. Wyśmienity przykład można zaobserwować w środowisku naturalnym: kwiat lotosu posiada płatki o specjalnej strukturze, która skutecznie chroni je przez przywieraniem cząsteczek kurzu.


Projektuj wyrób z możliwością wymiany zużywających się eksploatacyjnie części

Jeśli nie da sie uniknąć zużycia eksploatacyjnego wyrobu, powinno się go tak zaprojektować, aby zużyciu ulegały elementy, które można w łatwy sposób wymienić. Jednocześnie powinno się chronić przed zużyciem elementy, których wymiana jest trudna, a ewentualna naprawa czasochłonna i bardzo kosztowna. Podjęcie tych działań ma na celu przedłużenie czasu użytkowania wyrobu.


Zadbaj o to, aby oznaki zużycia wyrobu były widoczne

Dla komponentów, które ulegają zużyciu podczas eksploatacji, bardzo ważne jest odpowiednie określenie kiedy dany komponent należy wymienić. Pomóc w tym mogą wbudowane czujniki zużycia, które zapewnią, że zużyta część nie będzie wymieniona zbyt wcześnie (utrata pozostałej rezerwy) lub zbyt późno (uszkodzenie wyrobu, względy bezpieczeństwa). Czujniki zużycia mogą być stosunkowo proste (zobacz przykład opony samochodowej) bądź też tworzyć złożone systemy ostrzegawcze.


Określaj zasady serwisowania wyrobu

Przestrzeganie terminów przeglądów okresowych lub serwisowania znacząco wpływa na przedłużenie czasu użytkowania wyrobu. Czyszczenie i wymiana zużytych części we właściwym czasie wręcz warunkują bezproblemowe działanie. Odpowiednie wskaźniki mogą informować użytkownika o wymaganych przeglądach. Nasz przykład przedstawia dość skomplikowany system, ale często wystarczający będzie nawet bardzo prosty wskaźnik (np.: kontrolka ostrzegawcza). .Podczas projektowania wyrobu powinno przewidywać się ujednolicone terminy przeglądów dla różnych komponentów.


Umożliwiaj serwisowanie i konserwację z wykorzystaniem standardowych narzędzi

Serwisowanie i konserwacja powinny być możliwe do przeprowadzenia za pomocą standardowych narzędzi. Narzędzia specjalne powinny być jedynie wyjątkiem potwierdzającym regułę, że czynności serwisowe mogą być wykonane zawsze i wszędzie.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN