ECODESIGN online PILOT

Zadbaj o jasną, niewymagającą wyjaśniania strukturę wyrobu lub o odpowiednią instrukcję naprawy

Możliwość przeprowadzenia prostych napraw jest jednym z warunków długiego czasu użytkowania wyrobu. Z tej przyczyny ważne jest, aby zapewnić prostą, niewymagającą szerszego wyjaśnienia strukturę wyrobu. Takie działanie pozytywnie wpłynie m.in. na poprawny i prosty demontaż. Jeśli wyrób jest bardziej złożony, pomocna będzie instrukcja wyjaśniająca właściwą sekwencję etapów demontażu. Głównym celem instrukcji jest możliwie jak najprostsze i jak najjaśniejsze objaśnienie metody demontażu koniecznego do przeprowadzenia prac naprawczych.


Zadbaj o łatwy dostęp do komponentów dla celów ich wymiany lub naprawy

Aby zapewnić prostotę przeprowadzania napraw w celu przedłużenia czasu użytkowania wyrobu, konieczne jest zadbanie o łatwy dostęp do komponentów. W wielu przypadkach, projektanci skupiają swoje wysiłki jedynie na prostocie montażu. Takie podejście zazwyczaj nie przewiduje odwrotności procedury, czyli demontażu. Wynikiem tego są utrudnienia i, w konsekwencji, zwiększone koszty związane z naprawą lub wymianą danego elementu. Dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich komponentów (zobacz przykład obok) możliwa jest bezproblemowa wymiana zużytych elementów.


Zadbaj o dostęp do części zamiennych

Udana naprawa wyrobu jest uwarunkowana rynkowym dostępem do części zamiennych. Wyjątkowe, trudne do zdobycia części uniemożliwiają przeprowadzenie z pozoru prostych napraw. Dlatego niezwykle istotne jest zadbanie o wystarczające zapasy części zamiennych dla wyrobów.


Standaryzuj komponenty i/lub wykorzystuj takie same komponenty dla różnych wariantów wyrobu

Aby uprościć czynności związane z sortowaniem części wyrobu po demontażu, części te powinny być ustandaryzowane. Pojedyncze elementy, komponenty i całe złożenia spełniające podobne funkcje, powinny być także podobne ze względu na strukturę, wymiary i materiał, z którego zostały wytworzone. Standaryzacja wymiarów i sposobów łączenia wpływa na uproszczenie prac montażowych i demontażowych (m.in. zmniejszenie liczby wymaganych narzędzi). Tyczy się to również komponentów wykorzystywanych w różnych wariantach wyrobu (łatwiejszy dostęp do części zamiennych i zwiększenie możliwości ponownego wykorzystywania elementów).


Postaraj się o możliwość wprowadzania przeróbek w zużytych elementach

Ze względu na korzyści wynikające z odnawiania i ponownego wykorzystywania wyrobów lub ich części, projektowanie powinno przewidywać odpowiednie naddatki materiałowe i inne środki, które ułatwiają chwytanie, pomiary i przystosowywanie części. Podobne podejście znane jest z silników spalinowych, które mogą być odnowione poprzez szlifowanie cylindrów, który to proces wymaga wcześniejszego odpowiedniego naddatku materiału. Dzięki takim zabiegom ułatwia się ewentualne naprawy, ale także umożliwia ponowne wykorzystywanie wyrobów (zobacz przykład: powtórnie bieżnikowane opony samochodowe).


Preferuj wykorzystywanie odnowionych elementów jako części zamiennych

Ponowne wykorzystywanie elementów w charakterze części zamiennych wymaganych do napraw lub jako odnowione części włączane do procesu produkcyjnego, jest istotnym czynnikiem wpływającym na działanie zamkniętych obiegów materiałów oraz optymalizację wydajności zasobów. Części zaprojektowane dla przedłużonej żywotności mogą przetrwać dwa lub trzy cykle życia wyrobu i przez to zmniejszyć całkowity wpływ wyrobu na środowisko.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN