ECODESIGN online PILOT

Zapewnij łatwy dostęp do połączeń

Łatwy dostęp do połączeń jest koniecznym warunkiem dla zapewnienia prostego montażu i demontażu. Połączenia powinny znajdować się w takich miejscach, aby w łatwy sposób można było je dostrzec i aby dostęp do nich był bezproblemowy (także z narzędziami).


Zapewnij łatwy demontaż wyrobu

Zdefiniowanie procedur odwrotnych do procesu montażu znacznie ułatwia demontaż wyrobu. Cecha ta jest bardzo pożądana w przypadku wystąpienia defektów produkcyjnych, potrzeby naprawy wyrobu na etapie użytkowania oraz demontażu na końcu cyklu życia wyrobu.


Projektuj wyrób z możliwością łatwego demontażu (jeden kierunek dla prac montażowych i demontażowych)

Demontaż w dużej mierze wpływa na koszty recyklingu. Jasna i łatwa do zrozumienia struktura wyrobu zapewnia bezproblemowy demontaż i dzięki temu redukuje wymagany wkład pracy oraz zmniejsza koszty. Dodatkowo, jednolita kierunkowość montażu i demontażu wpłynie na prostotę sortowania poszczególnych komponentów i optymalizację prac montażowych.


Minimalizuj czas i ścieżki demontażu

Demontaż w dużej mierze wpływa na koszty recyklingu, dlatego też nieodzowne jest redukowanie wymaganego na tym etapie wkładu pracy. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest minimalizacja czasu demontażu, co w większości przypadków przełoży się jednocześnie na skrócenie czasu montażu wyrobu. Z tego powodu, ścieżki poszczególnych operacji (de)montażu powinny być skracane, połączenia powinny być łatwo rozłączalne, etc.


Stosuj łatwo rozłączalne połączenia

@ Łatwo rozłączalne połączenia (także po zakończeniu życia wyrobu) skracają czas wymagany dla prac demontażowych. Dodatkowo, nieniszczący demontaż warunkuje odpowiedni recykling i ponowne wykorzystanie poszczególnych części. Jeśli części zostaną uszkodzone w trakcie demontażu, jedynie materiał może być poddany recyklingowi. Trzeba pamiętać, iż sam recykling przynosi mniej korzyści, niż ponowne wykorzystywanie części i komponentów.


Stosuj w wyrobie połączenia łatwe do zlokalizowania

Połączenia mogą być rozłączane tylko wtedy, gdy można je dostrzec. Czasochłonne poszukiwanie części łączących będzie utrudniało sprawny i efektywny demontaż.


Zadbaj o łatwy dostęp do części łączących dla narzędzi wykorzystywanych w demontażu

Części łączące do których trudno dotrzeć negatywnie wpływają na poprawny i sprawny demontaż. W takich przypadkach często wymagane są specjalne narzędzia (zobacz przykład: długi uchwyt) lub sam demontaż jest niewygodny i czasochłonny z powodu małej ilości miejsca na użycie narzędzia.


Zapewnij odpowiednie funkcjonowanie połączeń w czasie całego etapu użytkowania wyrobu

Z biegiem czasu zjawiska powodowane przez czynniki zewnętrzne (starzenie, korozja, zabrudzenia...) mogą wpłynąć na funkcjonowanie części łączących. Często wynikiem tego są trudności lub nawet uniemożliwienie rozłączenia poszczególnych elementów, co znacząco komplikuje prace demontażowe. Elementy zabezpieczające połączenia przed zniszczeniem, takie jak np.: specjalne okrycia łebków i gwintów śrub, zapewniają rozłączność tych połączeń w czasie trwania całego etapu użytkowania wyrobu.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN