ECODESIGN online PILOT

Zadbaj o zgodne z normami oznaczenia materiałów

Jeśli nie jest możliwe ponowne wykorzystanie komponentów lub zaadaptowanie ich do użycia w innych wyrobach, zawarte w nich materiały należy poddać procesom recyklingu. W tym celu niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja materiałów dzięki znormalizowanym oznaczeniom. Produkty zawierające nieoznakowane lub nieodpowiednio oznakowane materiały bardzo często są przekazywane na wysypisko, mimo, że byłby możliwy ich recykling.


Spraw, aby możliwe było rozdzielanie materiałów w celu recyklingu

Recykling materiałów wymaga użycia jednolitego materiału bądź przynajmniej materiałów podatnych na recykling. Jeśli wyrób zawiera niekompatybilne (z uwagi na recykling) materiały, powinno być możliwe ich rozdzielenie. W przypadku recyklingu materiałowego, rozdzielanie nie musi być koniecznie całkowicie nieniszczące. Zaznaczenie na wyrobie punktów rozdzielenia materiałów (np. punkty przełamania) ułatwi proces rozdzielenia. Budowa wyrobu powinna zapewniać różnorodne ułatwienia w tym zakresie.


Zadbaj o bezproblemowe usuwanie szkodliwych oraz cennych substancji

W wielu wyrobach nie da się uniknąć zastosowania szkodliwych lub cennych substancji. Szkodliwe substancje (które utrudniają recykling) lub substancje cenne (które zachowają swą wartość jedynie, gdy występują oddzielnie) powinny być łatwe do zidentyfikowania w celu zapewnienia ich łatwego usunięcia z wyrobu i poddania recyklingowi lub utylizacji. Niewłaściwe oznakowanie (bądź jego brak) lub niewygodny demontaż negatywnie wpływają na osiągnięcie tego celu.


Zadbaj o to, żeby stosowane materiały były podatne na recykling

Jeśli nie jest możliwe ponowne wykorzystanie elementów wyrobu, należy dążyć do osiągnięcia jak najwyższego poziomu recyklingu materiałowego. Podczas wyboru materiałów, spośród różnych dostępnych na rynku o równoważnych właściwościach, czynnikiem decyzyjnym może być podatność materiału na recykling.


Zadbaj o to, aby powłoka i materiał bazowy elementu były podatne na recykling

Warstwa wierzchnia elementu jest zazwyczaj nierozdzielna z materiałem bazowym. Jednak fakt ten nie powinien zmniejszać podatności materiałów na recykling. Inteligentne zaprojektowanie komponentów i dobór odpowiednich materiałów zapewnią ich kompatybilność w procesie recyklingu.


Umożliwiaj usunięcie z wyrobu substancji eksploatacyjnych i substancji szkodliwych

Aby umożliwić utylizację materiałów eksploatacyjnych i nieuniknionych substancji szkodliwych w sposób przyjazny dla środowiska, należy zadbać o to, żeby można było je oddzielić od komponentów. Warunkiem dla tych działań są adekwatne oznaczenia komponentów zawierających takie substancje oraz możliwość ich usuwania w bezproblemowy sposób.


Weź pod uwagę jakie możliwości utylizacyjne ma końcowy użytkownik wyrobu i zadbaj o instrukcje dotyczące utylizacji

Użytkownicy nie są zazwyczaj skłonni na podejmowanie większych wysiłków związanych z utylizacją wyrobu. Dlatego przyjazna dla środowiska utylizacja powinna być prosta i nie przysparzać użytkownikowi większych kłopotów. W dodatku, pomocne może się okazać dostarczenie użytkownikowi informacji związanych z właściwą utylizacją oraz zachęcających do właściwego działania.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN