ECODESIGN online PILOT

Ulepszanie


Jeśli czytasz ten tekst musisz w przeglądarce aktywować Javascript, aby w pełni korzystać ze strony
top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN
Praca z narzędziem PILOT w trakcie rozwoju wyrobu pozwala na ulepszenie istniejącego wyrobu poprzez realizację odpowiednich zadań EKOPROJEKTOWANIA. Aby zmniejszyć negatywny wpływ wyrobu na środowisko, każdy wyrób wymaga specyficznych działań na różnych etapach jego życia. Dlatego inne działania należy rozważyć dla wyrobów z największym negatywnym wpływem na środowisko generowanym na etapie użytkowania, a inne dla wyrobów z największym negatywnym wpływem na środowisko generowanym na etapie wytwarzania. Ale które działania są właściwe dla danych wyrobów? Praca z listami kontrolnymi umożliwi opracowanie kompletnej listy zadań EKOPROJEKTOWANIA dopasowanych do Twojego wyrobu.
Wyrób „materiałochłonny”

Podstawowy typ A ma największy negatywny wpływ na środowisko w pierwszej fazie cyklu życia wyrobu m.in. w procesie pozyskania materiałów do produkcji. Ilość energii i surowców wymaganych do produkcji materiałów wykorzystywanych w wyrobie determinuje cały negatywny wpływ wyrobu na środowisko.
Typowe wyroby to: komputery, urządzenia elektroniczne o małym zużyciu energii,...

Wyrób o „zasobochłonnym” procesie wytwórczym

Przetwarzanie surowców w fazie wytwarzania powoduje główny wpływ na środowisko, a zużycie energii i materiałów w czasie produkcji w dużym stopniu decyduje o negatywnym wpływie wyrobu na środowisko.
Typowe wyroby to: meble, stoły,...

Wyrób o zwiększonej potrzebie transportu

Ogólny negatywny wpływ na środowisko jest w największym stopniu determinowany przez dystrybucję. Transport i opakowywanie determinują negatywny wpływ na środowisko całego wyrobu.
Typowe wyroby: opakowania, butelki,...

Wyrób generujący najwięcej negatywnego wpływu na środowisko na etapie użytkowania

Zużycie energii i/lub materiałów lub ilość powstających odpadów w czasie użytkowania w największym stopniu determinują negatywny wpływ na środowisko całego wyrobu.
Typowe wyroby: zmywarka do naczyń, pralka,...

Wyrób generujący najwięcej negatywnego wpływu na środowisko na etapie jego utylizacji

Utylizacja powoduje główny wpływ na środowisko. Negatywny wpływ na środowisko całego wyrobu jest zdominowany przez występowanie w wyrobie szkodliwych substancji .
Typowe wyroby: baterie, urządzenia zawierające substancje toksyczne,...