ECODESIGN online PILOT

UlepszaniePoniższe stwierdzenia zawierają wskazówki pomocne przy klasyfikacji wyrobu do jednej z podstawowych grup (A – E).

Wskazówki dla typu A - wyroby „materiałochłonne” (wymagające zastosowania dużej ilości różnego materiału)

 • Wyrób zawiera znaczącą część materiałów „zasobochłonnych” takich jak stal wysokostopowa, miedź, nikiel, włókno węglowe, ...
 • Póki co, nie jest możliwe demontowanie i ponowne użycie/recykling części wyrobu zawierających „zasobochłonne” materiały.
 • Jak na razie produkcja nie przewiduje stosowania materiałów z recyklingu, surowców odnawialnych oraz części odnowionych.

 • W przypadku wyrobu zawierającego „zasobochłonne” materiały :
 • czas jego użytkowania jest krótki bądź częstotliwość użytkowania niewielka.
 • Naprawa wyrobu jest niemożliwa bądź wymaga znaczącego nakładu pracy.
 • ...

-> przejdź do strategii dla podstawowego typu A


Wskazówki dla typu B - wyroby o „zasobochłonnym” procesie wytwórczym (wymagające wykorzystania w procesie wytwórczym dużej ilości zasobów)

 • Wytwarzanie wyrobu jest energochłonne
 • Wytwarzanie powoduje powstawanie znaczących ilości odpadów eksploatacyjnych, ścieków lub oparów.
 • Wytwarzanie wymaga stosowania dużych ilości materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych.
 • Wytwarzanie wiąże się z procesami szkodliwymi dla środowiska
 • Wyrób zawiera części lub komponenty sprowadzane z odległych miejsc

 • W przypadku, gdy wytwarzanie wymaga dużego nakładu materiałów lub energii :
 • okres użytkowania wyrobu jest krótki bądź częstotliwość użytkowania niewielka.
 • Naprawa wyrobu jest niemożliwa bądź wymaga znaczącego nakładu pracy.
 • Póki co, nie jest możliwe demontowanie i ponowne użycie/recykling komponentów wyrobu, których produkcja wymaga dużego nakładu materiałów lub energii.
 • ...

-> przejdź do strategii dla podstawowego typu B


Wskazówki dla typu C - wyroby wymagające transportu wpływającego negatywnie na środowisko

 • Wyrób wymaga daleko-dystansowego transportowania pomiędzy producentem a użytkownikiem.
 • Póki co, dystrybucja wyrobu nie wiąże się z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska środków transportu (kolej, statki, ...)
 • Dystrybucja wyrobu wymaga dużych ilości materiału opakowaniowego.
 • ...

-> przejdź do strategii dla podstawowego typu C


Wskazówki dla typu D - wyroby generujące największy negatywny wpływu na środowisko na etapie użytkowania

 • Korzystanie z wyrobu wymaga dodatkowej energii i materiałów np.: materiałów eksploatacyjnych.
 • Wyrób jest regularnie przemieszczany lub transportowany na dalekie odległości, przez co wymaga dużych ilości energii oraz materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych.
 • W przypadku błędów w funkcjonowaniu lub niewłaściwym użytkowaniu można się spodziewać szkodliwego wpływu na środowisko.
 • ...

-> przejdź do strategii dla podstawowego typu D


Wskazówki dla typu E - wyroby generujące najwięcej negatywnego wpływu na środowisko na etapie ich utylizacji

 • Wyrób zawiera substancje, które jeśli nie będą poddane specjalnej utylizacji, będą zagrażały środowisku.
 • Wyrób stwarza problemy na końcu życia ponieważ nie może być zdemontowany, odnowiony bądź poddany recyklingowi.
 • Póki co, wyrób i jego „zasobochłonne” części nie mogą być włączone w zamknięte obiegi.

 • W przypadku, gdy wyrób zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska :
 • okres użytkowania wyrobu jest krótki bądź częstotliwość użytkowania niewielka.
 • ...

-> przejdź do strategii dla podstawowego typu E

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN