ECODESIGN online PILOT

A: wyroby materiałochłonne

Ulepszanie <-

Cele i strategie dla podstawowego typu A
(wyrób materiałochłonny)

Stosuj materiały alternatywne

-> Wybór właściwych materiałów

Zużywaj mniej materiału danego typu

-> Zmniejszanie ilości materiału

Efektywnie wykorzystuj zasoby

-> Optymalizacja użytkowania wyrobu

-> Optymalizacja funkcjonalności wyrobu

-> Poprawa serwisowania i konserwacji

Wykorzystuj zasoby możliwie jak najdłużej

-> Zwiększanie trwałości wyrobu

-> Poprawa podatności na naprawy

Wykorzystuj ponownie materiały zawarte w wyrobie

-> Udoskonalenie demontażu

-> Ponowne użycie elementów wyrobu

-> Recykling materiałów

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN