ECODESIGN online PILOT

A: wyroby materiałochłonne

Ulepszanie <-

Cele i strategie dla podstawowego typu A
(wyrób materialochlonny)

Stosuj materiały alternatywne

Poszczególne materiały (ich wydobycie lub wytworzenie) wykazują zróżnicowany wpływ na środowisko. W zależności od wybranego materiału zróżnicowane jest zapotrzebowanie na zasoby oraz energię.
Czy istnieje taka możliwość, aby zastąpić szczególnie zasobochłonne materiały (takie jak czyste aluminium, miedź, włókno węglowe...) innymi materiałami?

-> Wybór właściwych materiałów

Cel: Zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska, materiałów z recyklingu, materiałów z surowców odnawialnych, ...


Zużywaj mniej materiału danego typu

Poprawa wpływu na środowisko może być także zrealizowana poprzez ogólne zmniejszenie wkładu materiałowego.
Czy możliwe jest zmniejszenie ilości zasobochłonnych materiałów wykorzystywanych w wyrobie?

-> Zmniejszanie ilości materiału

Cel: Zmniejszanie ilości zużywanego materiału poprzez projektowanie ukierunkowane na optymalną wytrzymałość, integrację funkcji, …


Efektywnie wykorzystuj zasoby

Optymalne użytkowanie wyrobu pozwala na efektywne wykorzystanie poszczególnych materiałów zawartych w wyrobie, co jest istotnym podejściem do oszczędnego wykorzystania zasobów. Produkty, które są łatwe w obsłudze i bezproblemowe w utrzymaniu, pozytywnie wpływają na taką efektywność.
Czy możliwe jest dalsze usprawnienie obsługi, funkcjonalności i przez to użyteczności wyrobu?
Czy możliwe jest przedłużenie cyklu życia wyrobu poprzez regularne testowanie funkcjonalności i bezpieczeństwa obsługi?

-> Optymalizacja użytkowania wyrobu

Cel: Polepszona użyteczność wyrobów poprzez adaptowalność, ergonomię, …

-> Optymalizacja funkcjonalności wyrobu

Cel: Polepszona funkcjonalność dzięki wielofunkcyjności, możliwości rozbudowy, …

-> Poprawa serwisowania i konserwacji

Cel: Poprawienie serwisowania i konserwacji m.in. poprzez uwidocznienie zużycia


Wykorzystuj zasoby możliwie jak najdłużej

Długie życie wyrobu zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów zużytych w procesie wytwarzania, a łatwość przeprowadzania napraw zapobiega przedwczesnej utylizacji.
Czy jest możliwe dalsze przedłużenie czasu życia wyrobu?

-> Zwiększanie trwałości wyrobu

Cel: Zwiększenie trwałości poprzez stosowanie solidnej konstrukcji, odpowiednio zaprojektowanym powierzchniom, etc ...)

-> Poprawa podatności na naprawy

Cel: Poprawienie dostępu do części, ułatwienie demontażu i wymiany części, …


Wykorzystuj ponownie materiały zawarte w wyrobie

Skrupulatne wykorzystywanie zasobów to także stosowanie surowców odnawialnych i/lub materiałów z recyklingu.
Czy możliwe jest ponowne wykorzystanie zasobochłonnych materiałów po zakończeniu życia wyrobu i włączenie ich do dobrze funkcjonujących zamkniętych obiegów? Czy w tym celu konieczny jest demontaż komponentów lub rozdzielanie różnych materiałów wyrobu?

-> Udoskonalenie demontażu

Cel: Umożliwienie zwrotu wyrobu po użytkowaniu i usprawnienie demontażu (prosta budowa wyrobu,...)

-> Ponowne użycie elementów wyrobu

Cel: Umożliwienie ponownego użycia części (dostęp do części, wprowadzanie przeróbek, odnawianie, ...)

-> Recykling materiałów

Cel: Umożliwienie recyklingu materiałów (rozdzielanie, oznakowanie, ...)

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN