ECODESIGN online PILOT

B: wyroby o zasobochłonnym procesie wytwórczym

Ulepszanie <-

Cele i strategie dla podstawowego typu B
(wyrób o zasobochłonnym procesie produkcyjnym)

Zużywaj mniej materiałów i energii w procesie wytwórczym

-> Zmniejszenie konsumpcji energii w procesie produkcyjnym

-> Odpowiedni dobór rodzaju i ilości materiałów eksploatacyjnych

Efektywnie wykorzystuj materiały w procesie produkcyjnym

-> Unikanie odpadów w procesie wytwórczym

Zakup materiałów/komponentów z zewnątrz

-> Przyjazne dla środowiska zaopatrywanie się w komponenty z zewnątrz

Wykorzystuj wyrób możliwie jak najintensywniej

-> Optymalizacja użytkowania wyrobu

-> Optymalizacja funkcjonalności wyrobu

-> Poprawa serwisowania i konserwacji

Wykorzystuj wyrób przez dłuższy okres czasu

-> Zwiększanie trwałości wyrobu

-> Poprawa podatności na naprawy

Ponownie wykorzystuj komponenty i/lub cały wyrób

-> Udoskonalenie demontażu

-> Ponowne użycie elementów wyrobu

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN