ECODESIGN online PILOT

B: wyroby o zasobochłonnym procesie wytwórczym

Ulepszanie <-

Cele i strategie dla podstawowego typu B
(wyrób o zasobochłonnym procesie produkcyjnym)

Zużywaj mniej materiałów i energii w procesie wytwórczym

Poszczególne metody wytwarzania różnią się ze względu na ich wpływ na środowisko. Stosując różne metody wytwarzania wyrobu można różnicować zapotrzebowanie na zasoby i energę. Stosowanie niewłaściwie dobranych procesów produkcyjnych często skutkuje negatywnym wpływem na środowisko.
Czy możliwe jest zmniejszenie ilości energii i materiałów wymaganych do produkcji?
Czy możliwe jest wykorzystanie alternatywnych źródeł energii?
Czy możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych w procesie wytwórczym?

-> Zmniejszenie konsumpcji energii w procesie produkcyjnym

Cel: Zmniejszenie konsumpcji energii w czasie całego wytwarzania poprzez optymalizację procesów, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, …

-> Odpowiedni dobór rodzaju i ilości materiałów eksploatacyjnych

Cel: Zmniejszanie wpływu na środowisko powodowanego zużywaniem materiałów eksploatacyjnych w procesach wytwórczych (zamknięte obiegi, ...)


Efektywnie wykorzystuj materiały w procesie produkcyjnym

Efektywne wykorzystanie materiałów w procesie produkcyjnym pomaga także w zmniejszeniu kosztów pozyskania tych materiałów oraz zmniejszeniu kosztów utylizacji.
Czy możliwa jest dalsza redukcja ilości odpadów i/lub emisji generowanych w procesie produkcyjnym?

-> Unikanie odpadów w procesie wytwórczym

Cel: Zmniejszanie ilości odpadów w produkcji (wydajność materiałów, recykling, ...)


Zakup materiałów/komponentów z zewnątrz

Wyrób jest przyjazny dla środowiska jeżeli jego części i komponenty zakupione od innych producentów również są przyjazne dla środowiska.
Czy możliwe jest zaopatrywanie się w takie materiały, części i komponenty, które zapewniają produkcję przyjazną dla środowiska?
Czy możliwe jest dodatkowe zmniejszanie wymaganego transportu w przypadku nabywania części z zewnątrz?

-> Przyjazne dla środowiska zaopatrywanie się w komponenty z zewnątrz

Cel: Przyjazny dla środowiska zakup części wyrobu


Wykorzystuj wyrób możliwie jak najintensywniej

Optymalne użytkowanie wyrobu pozwala na efektywne wykorzystanie cennych zasobów zawartych w wyrobie. Jest to istotne podejście do ekonomicznego wykorzystania zasobów.
Czy możliwe jest dalsze usprawnienie obsługi, funkcjonalności i przez to podniesienie ogólnej jakości wyrobu (i jego komponentów)?
Czy możliwe jest przedłużenie czasu użytkowania wyrobu poprzez regularne testowanie funkcjonalności i bezpieczeństwa obsługi?

-> Optymalizacja użytkowania wyrobu

Cel: Polepszona użyteczność wyrobów poprzez adaptowalność, ergonomię, …

-> Optymalizacja funkcjonalności wyrobu

Cel: Polepszona funkcjonalność dzięki wielofunkcyjności, możliwości rozbudowy, …

-> Poprawa serwisowania i konserwacji

Cel: Poprawienie serwisowania i konserwacji m.in. poprzez uwidocznienie zużycia


Wykorzystuj wyrób przez dłuższy okres czasu

Długie użytkowanie wyrobu także zapewnia efektywne wykorzystanie poszczególnych części i komponentów, a prostota przeprowadzania napraw zapobiega przedwczesnej utylizacji wyrobu.
Czy możliwe jest dodatkowe przedłużenie czasu użytkowania wyrobu?

-> Zwiększanie trwałości wyrobu

Cel: Zwiększenie trwałości poprzez stosowanie solidnej konstrukcji, odpowiednio zaprojektowanym powierzchniom, etc ...)

-> Poprawa podatności na naprawy

Cel: Poprawienie dostępu do części, ułatwienie demontażu i wymiany części, …


Ponownie wykorzystuj komponenty i/lub cały wyrób

Odnawianie wyrobu na końcu jego życia i ponowne wykorzystywanie komponentów, których produkcja wymaga dużych nakładów, ogranicza konieczność kosztownego wytwarzania nowych komponentów.
Czy możliwe jest odbieranie zużytych wyrobów od użytkowników (lub części i komponentów) i, jeśli to konieczne, ich demontowanie?
Czy możliwe jest odnawianie wartościowych części lub komponentów i ich ponowne wykorzystanie w nowym wyrobie?

-> Udoskonalenie demontażu

Cel: Umożliwienie zwrotu wyrobu po użytkowaniu i usprawnienie demontażu (prosta budowa wyrobu,...)

-> Ponowne użycie elementów wyrobu

Cel: Umożliwienie ponownego użycia części (dostęp do części, wprowadzanie przeróbek, odnawianie, ...)

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN