ECODESIGN online PILOT

C: wyroby o zwiększonej potrzebie transportowania

Ulepszanie <-

Cele i strategie dla podstawowego typu C
(wyrób o zwiekszonej potrzebie transportowania)

Zmień sposób pakowania wyrobów

-> Redukcja opakowań

Zmień sposób transportowania

-> Redukcja wymaganego transportu

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN