ECODESIGN online PILOT

D: wyroby generujące najwięcej wpływu na środowisko na etapie użytkowania

Ulepszanie <-

Cele i strategie dla podstawowego typu D
(wyrób generujacy najwiecej negatywnego wplywu na srodowisko na etapie uzytkowania)

Zadbaj o wysoki poziom funkcjonalności

-> Optymalizacja funkcjonalności wyrobu

-> Poprawa serwisowania i konserwacji

Zadbaj o bezpieczne użytkowanie wyrobu

-> Dbanie o bezpieczne dla środowiska funkcjonowanie wyrobu

Zmniejsz zużycie energii i materiałów na etapie użytkowania

-> Redukcja konsumpcji na etapie użytkowania

-> Unikanie odpadów na etapie użytkowania

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN