ECODESIGN online PILOT

D: wyroby generujące najwięcej wpływu na środowisko na etapie użytkowania

Ulepszanie <-

Cele i strategie dla podstawowego typu D
((wyrób generujacy najwiecej negatywnego wplywu na srodowisko na etapie uzytkowania)

Zadbaj o wysoki poziom funkcjonalności

Funkcjonalne i niezawodne wyroby zapewniają osiąganie maksimum korzyści ze zużywanych zasobów, a także gwarantują wysoki poziom zadowolenia użytkowników.
Czy możliwa jest dalsza poprawa jakości funkcjonalnej wyrobu (oraz jego komponentów)?
Czy możliwe jest przedłużenie okresu użytkowania wyrobu poprzez regularne testowanie jego funkcjonalności oraz bezpieczeństwa obsługi?

-> Optymalizacja funkcjonalności wyrobu

Cel: Polepszona funkcjonalność dzięki wielofunkcyjności, możliwości rozbudowy, …

-> Poprawa serwisowania i konserwacji

Cel: Poprawienie serwisowania i konserwacji m.in. poprzez uwidocznienie zużycia


Zadbaj o bezpieczne użytkowanie wyrobu

W przypadku wyrobów, które są intensywnie użytkowane, bezpieczeństwo obsługi jest szczególnie istotne.
Czy wyrób stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska? Czy jest możliwe podjęcie działań minimalizujących takie ryzyko?

-> Dbanie o bezpieczne dla środowiska funkcjonowanie wyrobu

Cel: Minimalizacja ryzyka skażenia


Zmniejsz zużycie energii i materiałów na etapie użytkowania

Im częściej wyrób jest użytkowany, tym większa ilość zużywanych zasobów oraz generowanych odpadów i emisji na etapie użytkowania (proporcjonalnie do całkowitego wpływu na środowisko powodowanego przez wyrób w całym cyklu jego życia).
Czy możliwe jest zmniejszenie konsumpcji energii i materiału na etapie użytkowania?
Czy możliwe jest zmniejszenie ilości odpadów i emisji generowanych podczas użytkowania wyrobu?

-> Redukcja konsumpcji na etapie użytkowania

Cel: Zmniejszenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych w czasie użytkowania wyrobu

-> Unikanie odpadów na etapie użytkowania

Cel: Uniknięcie lub redukcja odpadów na etapie użytkowania

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN