ECODESIGN online PILOT

E: wyroby generujące najwięcej wpływu na środowisko na etapie ich utylizacji

Ulepszanie <-

Cele i strategie dla podstawowego typu E
((wyrób generujacy najwiecej negatywnego wplywu na srodowisko na etapie utylizacji)

Stosuj alternatywne materiały

-> Wybór właściwych materiałów

Przedłużone użytkowanie wyrobu

-> Zwiększanie trwałości wyrobu

-> Poprawa podatności na naprawy

Demontaż i recykling

-> Udoskonalenie demontażu

-> Ponowne użycie elementów wyrobu

-> Recykling materiałów

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN