ECODESIGN online PILOT

E: wyroby generujące najwięcej wpływu na środowisko na etapie ich utylizacji

Ulepszanie <-

Cele i strategie dla podstawowego typu E
((wyrób generujacy najwiecej negatywnego wplywu na srodowisko na etapie utylizacji)

Stosuj alternatywne materiały

Wybór materiałów ma bardzo duże znaczenie dla wymaganego nakładu pracy i kosztów przy recyklingu lub utylizacji wyrobów na końcu ich życia.
Czy możliwe jest zmniejszenie nakładów na utylizację poprzez wybór alternatywnych materiałów?

-> Wybór właściwych materiałów

Cel: Zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska, materiałów z recyklingu, materiałów z surowców odnawialnych, ...


Przedłużone użytkowanie wyrobu

Można opóźnić koniec życia poprzez projektowanie nakierowane na długi okres użytkowania wyrobu (i/lub jego komponentów). Jest to szczególnie istotne w przypadku komponentów zawierających niebezpieczne substancje, dla których przeprowadzenie recyklingu jest trudne lub wymagają dużych nakładów na utylizację.
Czy możliwe jest przedłużenie czasu użytkowania wyrobu i czy jest to sensowne?
Czy możliwe jest uniknięcie przedwczesnej utylizacji poprzez naprawy wyrobu?

-> Zwiększanie trwałości wyrobu

Cel: Zwiększenie trwałości poprzez stosowanie solidnej konstrukcji, odpowiednio zaprojektowanym powierzchniom, etc ...)

-> Poprawa podatności na naprawy

Cel: Poprawienie dostępu do części, ułatwienie demontażu i wymiany części, …


Demontaż i recykling

Im więcej części i komponentów wyrobu może być ponownie wykorzystanych oraz im łatwiej materiały mogą być poddawane recyklingowi, tym mniej materiału będzie musiało być poddane utylizacji. Dzięki temu nakłady na utylizację będą ograniczone, a zasoby zawarte w wyrobie będą mogły być ponownie użyte bądź poddane recyklingowi. W tym kontekście projektowanie na pierwszym miejscu powinno uwzględniać możliwość ponownego wykorzystywania części i komponentów, gdyż podejście to nie polega na niszczeniu struktur komponentów i dzięki temu ponownie wykorzystuje się zasoby zużyte na wykonanie części i komponentów (zachowują już raz nadaną wartość).
Czy możliwy jest recykling materiałów?
Czy w tym celu konieczny jest demontaż komponentów lub rozdzielanie różnych materiałów?

-> Udoskonalenie demontażu

Cel: Umożliwienie zwrotu wyrobu po użytkowaniu i usprawnienie demontażu (prosta budowa wyrobu,...)

-> Ponowne użycie elementów wyrobu

Cel: Umożliwienie ponownego użycia części (dostęp do części, wprowadzanie przeróbek, odnawianie, ...)

-> Recykling materiałów

Cel: Umożliwienie recyklingu materiałów (rozdzielanie, oznakowanie, ...)

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN